Αποποίηση ευθυνών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σκοποί και μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας caffebonini.gr (η Ιστοσελίδα) .Για Bonini S.r.l ( « caffebonini.gr »), προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική, γιατί συλλέγουμε και να χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή και να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα για να τους κρατήσει ασφαλής.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με caffebonini.gr προσωπικών πληροφοριών σχετικά με την πλοήγηση του caffebonini.gr και τη χρήση των υπηρεσιών τους.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο caffebonini.gr διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την ειδοποίηση περί απορρήτου.
Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε συγκεκριμένους νομικούς όρους, οπότε από καιρό σε καιρό θα σας παρέχουμε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης;
Ακολουθούν οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιούνται από Bonini S.r.l με έδρα το Sede operativa:Via Puccini, 11, 40128, San Martino in Rio (RE), Italy , ως Data Controller.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή απαίτηση σχετικά με την ιδιωτική σας ζωή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα αίτημα στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών επιλέγοντας "Privacy", καλώντας το (+39) 055 0988166 ή γράφοντας στη διεύθυνση του Γραφείο Bonini S.r.l .
Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί;
Τα προσωπικά δεδομένα που αντιμετωπίζει ο caffebonini.gr είναι αυτά που μας παρέχετε κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας και την αγορά αγαθών και εκείνων που συλλέγουμε ενώ εσείς σερφάρετε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο caffebonini.gr . caffebonini.gr μπορεί στη συνέχεια να συλλέξει δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως προσωπικά δεδομένα όπως όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αποστολής και διεύθυνση χρέωσης, δεδομένα περιήγησης και αγοραστικές σας συνήθειες.
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
- να συνάψει και να εκτελέσει τη σύμβαση αγοράς για εμπορεύματα που προσφέρονται σε caffebonini.gr ,
- να σας παρέχει υπηρεσίες caffebonini.gr όπως συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο,
- να επιτρέπουν την εγγραφή στον ιστότοπο και τη χρήση υπηρεσιών που προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες,
- να διαχειρίζεστε τα αιτήματά σας που διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι νόμιμη δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια σύμβαση μαζί σας ή να παράσχετε την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε συγκεκριμένα. Επίσης, πραγματοποιούμε στατιστικές έρευνες και αναλύσεις με δεδομένα σε συνολική μορφή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για να βελτιώσουν την προσφορά μας και τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για:
- διεξαγωγή εμπορικών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας ·
- να προσαρμόσετε τον ιστότοπο και τις εμπορικές προσφορές βάσει των ενδιαφερόντων σας.

Ποιος θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από δεόντως εκπαιδευμένο προσωπικό του Bonini S.r.l ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
Για οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στο caffebonini.gr , επιπλέον, τα δεδομένα σας θα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους προμηθευτές μας.
Τα τελευταία έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί από την Bonini S.r.l για την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ικανότητα. Ορισμένα από αυτά τα θέματα μπορεί επίσης να βασίζονται σε τρίτες χώρες και, σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις χώρες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να υποβάλλονται σε αλλαγές και προσθήκες με την πάροδο του χρόνου, επομένως σας προσκαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τα περιεχόμενά της. Όπου είναι δυνατόν, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τις αλλαγές που έγιναν.

Πολιτική Απορρήτου

 • Γενικές πληροφορίες
  Ποιος είναι ο ελεγκτής δεδομένων; Bonini S.r.l βασίζεται σε Sede operativa:Via Puccini, 11, 40128, San Martino in Rio (RE), Italy , είναι ο ελεγκτής δεδομένων, δηλαδή το άτομο που αποφασίζει πώς και γιατί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τον caffebonini.gr γραπτώς στην ανωτέρω διεύθυνση, καλώντας την (+39) 055 0988166 ή γραπτώς στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
 • Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
  Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και ασχολείται με το Bonini S.r.l κατά την περιήγηση ή την αγορά στο caffebonini.gr είναι οι εξής:
  • α) Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της αγοράς caffebonini.gr , όπως όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης, τηλέφωνο και λεπτομέρειες πληρωμής.
  • β) Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μας.
  • γ) επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να παρέχετε την ζητούμενη βοήθεια.
  • δ) με τη συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.
  • ε) για την εγγραφή του λογαριασμού σας caffebonini.gr , συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης και την ημερομηνία γέννησής σας. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή σας στον αποκλειστικό τομέα της Ιστοσελίδας. Με τη συγκατάθεσή σας, μέσω της ανάλυσης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε προτάσεις και προσφορές σύμφωνα με τα γούστα σας. Σε περίπτωση επαλήθευσης του λογαριασμού caffebonini.gr μέσω εξωτερικών κοινωνικών δικτύων, συλλέγουμε από αυτά τα τρίτα μέρη τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή / έλεγχο ταυτότητας μέσω του Facebook και μέσω της Google. Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς και από τρίτους και, ειδικότερα, από το Facebook και το Google+. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • στ) Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στο caffebonini.gr , όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε και πώς αλληλεπιδράτε με τη μοναδική σελίδα και αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες στους διακομιστές μας.
  • ζ) Σε περίπτωση που παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία τρίτων με την Bonini S.r.l , π.χ. σε περιπτώσεις όπου αποφασίζετε να αγοράσετε ένα προϊόν που θα παραδοθεί σε ένα φίλο ή να κάνετε δώρο, το Bonini S.r.l θα φροντίσει ώστε το τρίτο μέρος να παραδώσει την πολιτική απορρήτου κατά το χρόνο της πρώτης επικοινωνίας. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων τρίτων υπόκειται στους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  • Σας ενημερώνουμε ότι η Bonini S.r.l δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στο caffebonini.gr και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Bonini S.r.l δηλώνετε ότι έχετε φθάσει στην ηλικία της πλειοψηφίας.

  Bonini S.r.l βασίζεται σε Sede operativa:Via Puccini, 11, 40128, San Martino in Rio (RE), Italy , είναι ο ελεγκτής δεδομένων, δηλαδή το άτομο που αποφασίζει πώς και γιατί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;
  Bonini S.r.l συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • α) να συνάψει και να εκτελέσει τη σύμβαση αγοράς για τα προϊόντα που προσφέρονται σε caffebonini.gr . Όταν ολοκληρώσετε την αγορά σας, σας ζητάμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως πληρωμή, έλεγχοι κατά της απάτης, εάν επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χρέωση, αποστολή του προϊόντος και πιθανή διαχείριση το φτιαγμένο.
  • β) εγγραφή στο Site και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε εγγεγραμμένους χρήστες. Η εγγραφή στον ιστότοπο είναι δυνατή μέσω της συμπερίληψης ορισμένων προσωπικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ταυτότητά σας και η απόδοση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους εγγεγραμμένους χρήστες.

  • γ) την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται σε caffebonini.gr . Για το σκοπό αυτό, το Bonini S.r.l πρέπει να συλλέξει, σε σχέση με κάθε υπηρεσία και τα χαρακτηριστικά της, τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε.
  • δ) διαχείριση αιτημάτων προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας για πληροφορίες και αιτήματα για βοήθεια.
  • ε) στατιστική ανάλυση και έρευνες. Χρησιμοποιούμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου για τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων και ερευνών, προκειμένου να βελτιωθεί η προσφορά μας και οι υπηρεσίες μας.
  • στ) την αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών επικοινωνιών μετά την αγορά ενός από τα λεγόμενα μας μαλακά προϊόντα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Μετά την αγορά ενός από τα προϊόντα μας στον ιστότοπο, θα σας στείλουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε με ανακοινώσεις που περιέχουν τις επιχειρηματικές μας προτάσεις και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες.
  • ζ) Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει για εμπορικές επικοινωνίες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέα, νέες αφίξεις, αποκλειστικά προϊόντα, προσφορές και προωθήσεις. Επιπλέον, πάντα με τη συγκατάθεσή σας, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις επαφές σας ως μέρος της έρευνας αγοράς και των ερευνών για τον εντοπισμό της ικανοποίησης, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και τη σχέση με τους χρήστες μας. Οι επικοινωνίες αυτές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τις μεθόδους που έχετε επιλέξει (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, τηλεφώνου, αλληλογραφίας, Whatsapp).
  • h) Μόνο με τη συγκατάθεσή σας, το Bonini S.r.l θα είναι σε θέση να προσαρμόσει την εμπειρία σας ως εγγεγραμμένος χρήστης στο caffebonini.gr , προτείνοντας προβλέψεις και προσφορές σύμφωνα με τα γούστα σας και στέλνοντας εμπορικές επικοινωνίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας, αυτές οι επικοινωνίες θα πραγματοποιηθούν μόνο στο τρόπο που επιλέξατε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, τηλεφώνου, αλληλογραφίας, Whatsapp).
   Η εξατομίκευση θα γίνει με ανάλυση των προηγούμενων αγορών σας και άλλων πληροφοριών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο "Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;".
   Εάν επιθυμείτε να εγκρίνετε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία ζ) και η) και, στη συνέχεια, δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνίες από μια Bonini S.r.l ή θέλετε να περιορίσετε τον τρόπο επικοινωνίας, μπορείτε να διακόψετε αυτές τις επικοινωνίες ανά πάσα στιγμή απλά κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο "unsubscribe" στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας, (+39) 055 0988166 πρόσβαση στον λογαριασμό σας caffebonini.gr , επικοινωνώντας με το Bonini S.r.l καλώντας το (+39) 055 0988166 ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
   Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες από εμάς, ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησής σας για διαγραφή, καθώς ορισμένες υποβολές ενδέχεται να έχουν ήδη προγραμματιστεί, τα συστήματα μας ενδέχεται να χρειαστούν κάποιο χρόνο για να διεκπεραιώσουν το αίτημά σας.


  Σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως μέσω πληροφορικής και ηλεκτρονικών εργαλείων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

η εταιρία Bonini S.r.l εδρεύει στο Sede operativa:Via Puccini, 11, 40128, San Martino in Rio (RE), Italy ως ελεγκτής δεδομένων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, το πεδίο επικοινωνίας και τη διάδοσή τους, εκτός από τη φύση της συνεισφοράς τους.


Σκοπός:
Τα δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης και πληροφορικής που συλλέγονται από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, αντικείμενο της επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται άμεσα για την εκπλήρωση της αίτησης αποστολής του ενημερωτικού δελτίου και της εγγραφής του στον κατάλογο αλληλογραφίας σχετικά με τα ενημερωτικά μηνύματα και τις εμπορικές και διαφημιστικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα Ιδιοκτήτη, σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της νομιμότητας και της δικαιοσύνης και των διατάξεων του νόμου.

Μέθοδος θεραπείας:
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω χαρτιού, ηλεκτρονικής και τηλεματικής υποστήριξης από ειδικά διορισμένα εσωτερικά άτομα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία και, κατά τρόπο υπολειπόμενο, σε χαρτί με πλήρη βεβαιότητα για τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει ο νομοθέτης.

Επικοινωνία και διάδοση:
Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα αποκαλυφθούν και θα διαδοθούν. Η επικοινωνία με τρίτους, εκτός από τον ελεγκτή δεδομένων, από τους διαχειριστές, εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς της δομής της εταιρείας, καθώς και από τους διορισμένους και διορισμένους υποψηφίους. Προβλέπεται, όπου αυτό είναι αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς, σε τρίτους (όπως η παροχή και συνδρομή σε ΤΠ) που εμπλέκονται στην ορθή και τακτική άσκηση των περιγραφόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία από τρίτους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ορθότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ:

Τα δεδομένα σας μπορούν να γίνουν προσβάσιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω στους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του ελεγκτή δεδομένων, στην Ιταλία και στο εξωτερικό, υπό την ιδιότητά τους ως εσωτερικών επαφών, υπεύθυνων ή / και διαχειριστών συστημάτων.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, με εξαίρεση τις άλλες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Bonini S.r.l , ιταλικές ή / και αλλοδαπές. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν σε πρωτογενείς εταιρείες τρίτων ή σε άλλα θέματα (ενδεικτικές πιστώσεις, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) που εκτελούν δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης στην Ιταλία και στο εξωτερικό για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος έχει οριστεί δεόντως από την Bonini S.r.l ως επεξεργαστής δεδομένων.

Συγκατάθεση:
Η συγκατάθεση θεωρείται ότι χορηγείται επισημαίνοντας το πλαίσιο στο κάτω μέρος της φόρμας.


Πληροφορίες cookie

ΤΙ ΕΙΝΑΙ COOKIES
Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που δημιουργείται στον υπολογιστή του χρήστη όταν αποκτά πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, με σκοπό την αποθήκευση και τη μεταφορά πληροφοριών. Τα cookies αποστέλλονται από ένα διακομιστή ιστού (ο οποίος είναι ο υπολογιστής στον οποίο εκτελείται ο ιστότοπος που επισκέπτεστε) στον φυλλομετρητή του χρήστη (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.λπ.) και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του τελευταίου.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, ο χρήστης θα μπορούσε να λάβει στο τερματικό του ακόμη και cookies από διαφορετικούς ιστότοπους (τα αποκαλούμενα "cookies τρίτων"), τα οποία καθορίζονται απευθείας από τους διαχειριστές των εν λόγω ιστότοπων και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από αυτούς.

ΤΥΠΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Cookie του ιδιοκτήτη : caffebonini.gr χρησιμοποιεί τεχνικά cookies, σε σχέση με τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο. 122 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Παροχής του Εγγυητή της 8ης Μαΐου 2014, δεν απαιτείται συναίνεση από τον ενδιαφερόμενο.
Πιο συγκεκριμένα, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookie:

 1. PHPSESSID: τεχνικό cookie για τη διαχείριση της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου. Λήγει στο τέλος της συνεδρίας περιήγησης
 2. cb-enabled: τεχνικό cookie που διευκολύνει την περιήγηση του χρήστη, αναγνωρίζοντάς το και αποφεύγοντας την επανεμφάνιση των σύντομων πληροφοριών σχετικά με τα cookies που περιέχονται στο banner ακόμα και μετά την αποδοχή. Λήγει μετά από 60 ημέρες
 3. spothome: τεχνικό μπισκότο που κρύβει το αρχικό σημείο σε περίπτωση που έχει ήδη δει τουλάχιστον μία φορά. Λήγει μετά από 7 ημέρες.
 4. nz: το τεχνικό cookie που αποθηκεύει την επιλεγμένη χώρα για γρήγορη πρόσβαση στην έκδοση του ιστότοπου που βρίσκεται σωστά.
 5. ln: τεχνικό cookie που αποθηκεύει την επιλεγμένη γλώσσα για γρήγορη πρόσβαση στην έκδοση του ιστότοπου που βρίσκεται σωστά.
 6. _ga: Το cookie του Google Analytics χρησιμοποιείται για στατιστική ανάλυση.
 7. _gat: Το cookie του Google Analytics χρησιμοποιείται για στατιστική ανάλυση.
 8. fbsr_ *: Το cookie του Facebook έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει λειτουργίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Google Analytics
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google") που χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη για να επιτρέψει τη στατιστική ανάλυση σε συνολική μορφή για να χρησιμοποιήσει τον επισκέπτη ιστότοπο.
Τα δεδομένα που παράγονται από το Google Analytics αποθηκεύονται από την Google όπως υποδεικνύεται στις διαθέσιμες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Για να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας Google Inc., που είναι κάτοχος της ανεξάρτητης επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics, ανατρέξτε στον ιστότοπο http://www.google.com/intl/el/analytics/privacyoverview.html

Facebook
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το API Facebook για να επιτρέψει τις πιο κοινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως η κοινή χρήση και "αρέσει" η επίσημη σελίδα caffebonini.gr .
Οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.facebook.com/policy.php

Παροχή δεδομένων
Εκτός από τα τεχνικά cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την κανονική περιήγηση, η παροχή δεδομένων αφήνεται στη βούληση του ατόμου που αποφασίζει να περιηγηθεί στην τοποθεσία αφού διαβάσει το σύντομο ενημερωτικό υλικό που περιέχεται στο κατάλληλο banner και να επωφεληθεί από υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εγκατάσταση cookie .
Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποφύγει την εγκατάσταση των cookies διατηρώντας το banner (αποφεύγοντας να τον κλείσει κάνοντας κλικ στο κουμπί "ok"), καθώς και μέσω των κατάλληλων λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Απενεργοποίηση των cookies
Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές διαδικασίες για τη διαχείριση ρυθμίσεων. Ο χρήστης μπορεί να λάβει συγκεκριμένες οδηγίες μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ισχυριστεί ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση :email ταχυδρομείου, τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο. 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 30 Ιουνίου 2003 αρ. 196, η οποία αναφέρεται παρακάτω.
Άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003

 1. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, έστω και αν δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί, και την επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή.
 2. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει την ένδειξη:
  1. την προέλευση των προσωπικών δεδομένων ·
  2. τους σκοπούς και τις μεθόδους μεταποίησης ·
  3. της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων ·
  4. των στοιχείων ταυτοποίησης του κατόχου, των υπευθύνων και του ορισθέντος αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 ·
  5. τα υποκείμενα ή τις κατηγορίες των ατόμων στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή τα οποία μπορούν να μάθουν σχετικά με αυτά ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι στην επικράτεια του κράτους, τους διευθυντές ή τους αντιπροσώπους.
 3. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει:
  1. ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενσωμάτωση δεδομένων ·
  2. την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των οποίων η διατήρηση είναι περιττή για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα τα δεδομένα ·
  3. τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν γνωστοποιηθεί και σε ό, τι αφορά το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή διανεμηθεί τα δεδομένα, εκτός εάν η εκπλήρωση αυτή αποδειχθεί αδύνατη o συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.
 4. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:
  1. για νόμιμους λόγους, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, έστω και αν έχουν σχέση με το σκοπό της συλλογής.
  2. στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς αποστολής διαφημιστικών ή απευθείας διαφημιστικών υλικών ή για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.